Integracja

Usprawnienie procesów biznesowych poprzez integrację pomiędzy systemami to obecnie jedna z metod budowania przewagi konkurencyjnej. Nie musisz już posiadać jednego monolitycznego systemu, który realizować będzie wszystkie potrzeby biznesowe.

 

Tworzenie systemów opartych o architekturę zorientowaną na usługi SOA (ang. Service Oriented Architecture) umożliwia np. łączenie aplikacji już istniejących z nowymi rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku, zbieranie i porównywanie danych, które dotychczas nie były przetwarzane, wymianę danych pomiędzy systemami, które dotychczas nie współpracowały oraz wiele innych możliwych usprawnień.

 

Dodatkowym atrybutem integracji jest możliwość zbierania i porównywania danych, które dotychczas nie były przetwarzane w pojedynczych węzłach aplikacji.

 

Podczas realizacji projektów integracyjnych korzystamy między innymi z następujących zweryfikowanych rozwiązań: Event Hub, ESB (ang. Enterprise Service Bus), Data Lake itd.

 

Połączenie naszej wiedzy, doświadczenia o integracji z wykorzystaniem gotowych komponentów zapewnia szybkość realizacji zlecenia jak również wysoką niezawodność dostarczonego rozwiązania.

Integracja, rozwój i utrzymanie
Integracja, rozwój i utrzymanie

 

Rozwój

Jeżeli Twój projekt z jakiś powód zatrzymał się, ma problemy lub potrzebujesz uruchomić go ponownie z nowym zespołem - zapraszamy do współpracy. Realizujemy projekty naprawcze i rozbudowy dzięki którym Twój projekt zostanie ostatecznie ukończony lub uzyska nowe funkcjonalności zapewniając spełnienie jego celów biznesowych.

 

Zweryfikujemy założenia projektu/rozbudowy, przeprowadzimy wstępna analizę potrzeb i przedstawimy Ci plan działania, który doprowadzi do realizacji ustalonego celu.

Po wspólnym zweryfikowaniu planu podpisujemy umowę i przystępujemy do realizacji.

Utrzymanie

Wspieramy naszych klientów w zapewnieniu ciągłości pracy ich systemów gdyż rozumiemy, że każdy przestój, utrata danych lub inne czasowe ograniczenia aplikacji wiążą się poważnymi kosztami.

 

Jeśli posiadasz oprogramowanie, które od czasu do czasu wymaga wsparcia informatycznego np. w zakresie naprawy pojawiających się po wytworzeniu błędów, poprawy wydajności lub załatania luk bezpieczeństwa mamy usługę dla Ciebie.

 

Stała umowa utrzymaniowa zapewni Ci nie tylko wsparcie w rozwiązywaniu problemów, ale to również przygotowanie rekomendacji modyfikacji/usprawnień systemów w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń i wykorzystania nadarzających się szans.

Oferta - Intergracja, rozwój i utrzymanie - Utrzymanie
Zamów kontakt
Zostaw nam numer telefonu a oddzwonimy w ciągu 2 godzin!