Zbudowanie rozwiązania do zaawansowanego wyszukiwania i prezentacji danych wraz z technologiami do monitorowania wydajności aplikacji klasy APM (Application Performance Monitoring).
Zbudowanie rozwiązania do zaawansowanego wyszukiwania i prezentacji danych wraz z technologiami do monitorowania wydajności aplikacji klasy APM (Application Performance Monitoring).
1

Przedstawienie klienta

Przedstawienie klienta

Naszym klientem jest innowacyjna firma z Europy środkowej, aktywna w obszarze nowoczesnych technologii. Firma jest pionierem w dziedzinach technologicznych takich jak: produkcja mobilnych robotów, technologii kosmicznych, technologii do automatyzacji procesów produkcyjnych, w nowoczesnej działalność wydawniczej i w dziedzinie transferu technologii.

Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania m.in. dla Wojska, Policji, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, implementację nowoczesnych technologii, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i za granicą. Technologie klienta trafiają do 22 krajów na świecie. Organizacja dynamicznie rozwija swoją działalność na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Klient odgrywa kluczową rolę w obszarze automatyzacji robotów mobilnych w Europie Środkowej.

2

Opis projektu.

Celem projektu było wykonanie kompleksowego rozwiązania IT, spełniającego wymagania klienta. System zakładał wytworzenie współpracujących elementów oprogramowania gotowego (COTS) i dedykowanego. Celem w projekcie było również stworzenie użytecznego, przyjaznego pod względem UX/UI i efektywnego rozwiązania dla klienta, które spełni jego potrzeby. W projekcie udało nam się wykorzystać najnowocześniejsze technologie związane z automatyzacją procesów biznesowych i programistycznych: Elasticsearch (Kibana), APM, Google Video Intelligence API.

3

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

-Monitorowanie wydajności aplikacji. 

-Kibana Query Language.

-Narzędzia klasy Application Performance Monitoring wraz z licencją na serwery aplikacyjne oraz usługą maintenance.

-Zastosowanie praktyk śledzenia kluczowych metryk wydajności aplikacji przy użyciu oprogramowania monitorującego i danych telemetrycznych. 

-Implementacja narzędzi APM, aby osiągnąć wzorową dostępność systemu, zoptymalizować wydajność usług i czas reakcji oraz poprawić doświadczenia użytkowników. 

-Zastosowanie usług Google Video Intelligence API

-Streaming plików wideo w wielu standardowych i niestandardowych formatach

-Dostarczenie licencji dotyczącej oprogramowania standardowego, powszechnie dostępnego na rynku przez publiczny system sprzedaży dostępny dla klientów z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. 

-Elasticsearch (Kibana).

-System jest w stanie identyfikować nieudane próby logowania do aplikacji. 

-Zastosowanie platform APM, aby zapewnić organizacji, że jej krytyczne aplikacje spełniają ustalone oczekiwania dotyczące wydajności i dostępności dla użytkownika końcowego.

4

Nasze rozwiązania.

-Zastosowanie dedykowanego rozwiązania umożliwiającego archiwizację i udostępnienie dokumentów.

-Stworzenie repozytorium, którego zadaniem będzie również pełnienie roli biblioteki. 

-Stworzyliśmy wiele dedykowanych wizualizacji / prezentacji danych z wykorzystaniem nowoczesnych metod wizualizacji danych. 

-Zaangażowanie do projektu kluczowych osób decyzyjnych od strony partnera. Dzięki zastosowaniu elementów synergii między naszymi zespołami udało nam się z sukcesem zakończyć projekt.

-Stworzenie dedykowanego planu projektu, aby transparentnie informować go o kolejnych etapach projektu. 

-Opracowaliśmy dokumentację projektowo-analityczna systemu.

-Wykonaliśmy podstawę, instalację i konfigurację oprogramowania dedykowanego.

-Przeprowadziliśmy dodatkowe szkolenie dla klienta. 

-Świadczyliśmy również usługi asysty technicznej. 

-Stworzenie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników narzędzia. 

-Wykonanie funkcjonalność zgodnie z najnowszymi trendami UX/UI takich jak:,,wyszukiwanie’’ i ,,wyświetlania  informacji’’.

-Współpraca zespołów komandosów IT odpowiedzialnych za poszczególne komponenty aplikacji takie jak: design, frontend development, backend development, zarządzanie projektem i testowanie aplikacji.

-Integracja systemu z usługami chmurowymi.

-Streaming plików wideo w wielu standardowych i niestandardowych formatach

-Stworzenie rozwiązania opartego na procesowaniu danych, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

5

Wyzwania klienta.

-Brak dedykowanego systemu informatycznego obejmującego repozytorium dokumentów.

-Potrzeba zaprojektowania rozwiązania zgodnie z projektem dofinansowania ze środków UE. Jako Komandosi IT jesteśmy w stanie pracować w modelu Fixed Priced, dzięki zastosowaniu efektywnych praktyk zarządzania projektami wytwarzania oprogramowania. 

-Brak systemu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie zasobów z obszaru robotyki.

-Brak platformy umożliwiającej przedstawienie wyników prac badawczych i naukowych w sposób efektywny i przyjazny dla użytkownika.  

-Brak rozwiązania do zbierania danych ze wskazanych źródeł badawczych i naukowych 

-Brak rozwiązania posiadającego licencje bezterminowe, które ułatwiają szybkie i zautomatyzowane dodawanie kolejnych użytkowników do platformy.

6

Rezultaty projektu.

Rezultaty projektu.

-Komandosom IT Net PC udało się wykreować kompleksowo rozwiązanie umożliwiające archiwizację i udostępnienie danych, w tym dokumentów zgromadzonych podczas realizacji projektów klienta. 

-Jednym z końcowych efektów projektu było stworzenie użytecznych i przekonywujących wizualizacje.

-Zbudowaliśmy rozwiązanie wykorzystujące takie narzędzia jak: Elasticsearch (Kibana).

-Podczas projektu opracowaliśmy wzorcową dokumentację analityczno-projektową systemu.

-Opracowaliśmy również dokumentacje testów oraz przygotowaliśmy zestawy danych testowych.

-Jako komandosi IT byliśmy odpowiedzialni również za całościowe wytworzenie systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją.

-Dla użytkowników przeprowadziliśmy szkolenia na terenie Polski.

-Dla naszego klienta oferujemy szkolenia z obsługi platform w języku polskim.

-Wykonane rozwiązania, posiada możliwości uruchomienia na platformach Windows i Linux.

7

Konkluzja.

Konkluzja.

Opisany projekt z obszaru automatyzacji zarządzania dużymi zbiorami danymi z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii monitorowania wydajności aplikacji był dla nas bardzo dużym sukcesem. Udowodniliśmy, że jako Komandosi IT jesteśmy w stanie efektywnie zaimplementować nowatorskie i zaawansowane rozwiązania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wdrożonych przez zespół Net PC, organizacja jest w stanie w dalszym ciągu rozwijać swoją przewagę konkurencyjną na zagranicznych i lokalnych rynkach. Kluczowe było dla nas zadowolenie klienta z powstałego rozwiązania z obszaru Business Intelligence oraz integracja z Video Intelligence.

 

Dla komandosów IT ten obszar jest bardzo interesujący i chcemy rozwijać naszą obecność w dziedzinie automatyzacji procesów biznesowych oraz przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych i ich prezentowanie na różnych poziomach szczegółowości. Zastosowanie narzędzia do automatycznego wyszukiwania i atrakcyjnej prezentacji dużych zbiorów danych otworzyło klientowi nowe możliwości do rozwoju organizacyjnego. Nasze rozwiązanie ma holistyczny wpływ na wydajność aplikacji, jak i całej organizacji. Dla naszego Klienta kluczowe było, że zastosowaliśmy narzędzia APM, aby zapewnić organizacji, że jej krytyczne aplikacje spełniają ustalone oczekiwania dotyczące wydajności i dostępności użytkownika końcowego. Jako Komandosi IT naszym celem jest ciągłe wytwarzanie nowatorskich rozwiązań IT dla naszych partnerów biznesowych, również w obszarach Business Intelligence.