Zbudowanie dedykowanej platformy z usługami Azure AD B2B i B2C wraz z integracją systemów dla partnera z obszaru e-commerce, umożliwiającą procesowanie milionów automatycznych uwierzytelnień dziennie
Zbudowanie dedykowanej platformy z usługami Azure AD B2B i B2C wraz z integracją systemów dla partnera z obszaru e-commerce, umożliwiającą procesowanie milionów automatycznych uwierzytelnień dziennie
1

Przedstawienie klienta.

Przedstawienie klienta.

Naszym klientem jest organizacja, której główną działalnością jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań i systemów dla firm z branży motoryzacyjnej. Zadaniem omawianej organizacji jest kreowanie i projektowanie nowoczesnych systemów IoT i dedykowanych aplikacji dla międzynarodowych koncernów. Nasz klient specjalizuje się również w odpowiednim doborze narzędzi marketingowych i biznesowych dla swoich partnerów. Organizacja wspiera klientów w 30 różnych krajach Europy. Firma zaznacza swoją obecność na rynkach lokalnych i międzynarodowych od roku 2009. Obecnym celem firmy jest budowanie przewagi konkurencyjnej w dynamicznych i międzynarodowych środowiskach biznesowych zlokalizowanych w całej Europie. Organizacja odpowiada za ustalanie nowych standardów i trendów na międzynarodowych rynkach motoryzacyjnych. 

2

Opis projektu.

Opis projektu.

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego, dedykowanego systemu B2C i B2B do kompleksowej obsługi klientów firmy. Celem naszej pracy było stworzenie platformy do zarządzania treściami klienckimi. Dzięki implementacji rozwiązania nasz klient będzie mógł zalogować się i rejestrować się do internetowych interfejsów API. W związku z czym klienci aplikacji, dzięki jednemu zalogowaniu będą w stanie uzyskać dostęp do wszystkich usług świadczonych przez dedykowany system. 

Kolejnym zadaniem platformy było zapewnienie partnerom naszego klienta unikalnych usług związanych z działalnością marketingową i biznesową w obszarze szeroko pojętej motoryzacji. Dla naszego partnera kluczowa jest wzorowa obsługa klienta. W związku z tym wynikła potrzeba, aby zaprojektować i wdrożyć nowoczesną dedykowaną aplikację do obsługi klientów B2C i B2B. Kluczowe dla omawianej organizacji było zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania IT, które wzmocni i rozwinie jej przewagę konkurencyjną na rynkach lokalnych i międzynarodowych. 

3

Wyzwania klienta.

Wyzwania klienta.

-Brak dedykowanego systemu do obsługi klientów B2C i B2B dla partnerów naszego klienta. 

-Brak przyjaznego rozwiązania dla użytkowników, spełniającego najnowsze standardy UX/UI.

-Brak skalowalnej platformy, która jest w stanie zaspokoić potrzeby wzrastającej liczby użytkowników międzynarodowych.

-Brak rozwiązania zorientowanego na wzorową obsługę klienta.  

-Brak elastycznego, dedykowanego systemu, umożliwiającego efektywną edycję danych w aplikacji.  

4

Nasze rozwiązania.

-Wdrożenie platformy Active Directory B2C i Active Directory B2B Azure, skoncentrowanej na zarządzaniu dostępem do tożsamości klientów, która jest w stanie obsługiwać miliony uwierzytelnień dziennie. 

-Stworzenie platformy, która dba o skalowanie i bezpieczeństwo uwierzytelnień, potrafi monitorować i obsługiwać automatycznie zagrożenia takie jak odmowa usługi, spray haseł lub ataki siłowe.

-Wykreowanie rozwiązania do uwierzytelniania z etykietą białą i dostosowanie całego środowiska użytkownika, aby bezproblemowo mogło połączyć się z daną marką.

-Zastosowanie profilowania progresywnego, które umożliwia userom szybkie ukończenie pierwszej transakcji poprzez zebranie minimalnej ilości danych. Następnie stopniowo jest możliwe zbieranie większej ilości informacji na temat profilu od klienta podczas przyszłych logów. 

-Użycie usługi Azure AD B2C, aby ułatwić weryfikację tożsamości danego użytkownika i weryfikację  przez zbieranie danych na temat użytkownika, a następnie przekazanie go do systemu innej firmy w celu przeprowadzenie weryfikacji 

-Poprawienie user experience – dzięki naszemu dedykowanemu systemowi użytkownik jest w stanie zalogować się do wszystkich usług/aplikacji tylko raz - nie musi tworzyć osobnego konta do zarządzania każdą aplikacją.

-Zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanej platformy wpływającej na zadowolenie klientów B2B i B2C naszego partnera i zachęcające użytkowników do korzystania ze wszystkich usług firmy.

-Stworzenie dedykowanego rozwiązania IT zwiększającego przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. 

-Zagwarantowanie bezpieczeństwa danych przez zastosowane rozwiązanie – dane są przechowywane w jednym miejscu, co umożliwia łatwą i efektywną kontrolę przepływu informacji.

-Nasze rozwiązanie ułatwia efektywne budowanie infrastruktury mikroserwisów, zamiast jednego dużego systemu, które są łatwiejsze w zarządzaniu i wszelkich zmianach systemowych.

-Jednym z celów projektu było uniknięcie problemu duplikacji kont i rozproszonych danych o użytkownikach.

-Zaimplementowalismy funkcjonalność bazująca na łatwej możliwości edycji danych o użytkownikach  – zmiana w jednym miejscu umożliwia zmianę we wszystkich serwisach i częściach systemu. 

-Wykonaliśmy podstawę, instalację i konfigurację oprogramowania dedykowanego według potrzeb klienta.

-Ze względu na zastosowanie nowoczesnych standardów UX/UI możliwe było stworzenie bardziej efektywnych procesów onbaordingowych dla użytkowników platformy.

5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

-W projekcje wykorzystaliśmy usługę Azure AD B2C, która używa oparte na standardach protokoły uwierzytelniania, takie jak OpenID Połączenie, OAuth 2.0 i Security Assertion Markup Language. Dzięki powyższej usłudze system integruje się z najbardziej nowoczesnymi aplikacjami komercyjnymi.

-Zaadoptowaliśmy usługę Azure AD B2C, która umożliwia utworzenie rozwiązania logowania jednokrotnego dla wszystkich aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych i interfejsów API. W wyniku zastosowanej usługi autoryzacja użytkowników następuje automatycznie. 

-Implementacja usługi Azure AD B2C, która ułatwia zbieranie informacji od użytkowników podczas rejestracji, a także edytowania profilu. Następnie informacje mogą zostać przekazane do systemu zewnętrznego za pośrednictwem interfejsu API. 

-Zintegrowanie platformy Azure B2C z takimi systemami jak: system bilingowy, systemami zorientowanymi na transformację cyfrową, Amazon Cognito, czy też innymi dedykowanymi systemami do video prezentacji. 

-W aplikacji zastosowaliśmy rozwiązanie, polegające na zautomatyzowanym wdrażaniu nowych użytkowników platformy.

-Praca w krótkich dwutygodniowych iteracjach, tak aby dostarczyć klientowi jak największą wartość w każdym sprincie. Dla zespołu Net PC kluczowe było dynamiczne reagowanie na potrzeby biznesowe naszego partnera w jak najkrótszym czasie. 

-Przechowywanie informacji w bazie danych w systemie na temat aktywności pracowników.

-Panel administratora w celu zarządzania danymi w aplikacji.

-Stworzenie narzędzia do automatycznej agregacji danych przy wykorzystaniu chmury Azure.

-Opracowaliśmy dedykowaną dokumentację projektowo-analityczną dla całego systemu.

6

Rezultaty projektu.

-Komandosom Net PC udało się wykreować kompleksowe rozwiązanie e-commerce umożliwiające digitalizację, jak i obsługę klientów naszego partnera poprzez automatyzację uwierzytelniania klientów organizacji. 

-Stworzenie unikalnego systemu, pozwalającego na automatyczną autoryzację użytkowników platformy, a także zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia umożliwiającego konfigurację sposobu autoryzacji. 

-Udało nam się zaimplementować współpracę B2B w usłudze Azure Active Directory (Azure AD).  Przedstawiona funkcja umożliwia zapraszanie użytkowników-gości do współpracy z daną organizacją.

-System umożliwia bezpieczną pracę z partnerami zewnętrznymi dużymi, jak i małymi nawet jeśli nie korzystają z usługi Azure AD lub nie posiadają działu IT. 

-Dzięki współpracy B2B użytkownicy mogą bezpiecznie udostępniać aplikacje i usługi firmy użytkownikom zewnętrznym równocześnie przy zachowaniu kontroli nad własnymi danymi firmowymi.

-System dzięki platformie Azure AD umożliwia zarządzanie użytkownikami-gośćmi, których można delegować do właścicieli aplikacji, aby potencjalnie mogli oni bezpośrednio dodawać użytkownika do dowolnej aplikacji firmy Microsoft lub też innej organizacji. 

-Wykonanie przyjaznej aplikacji dla użytkowników według najnowszych zasad UX/UI.  

-Dokładna analiza rozwiązania zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym.

-Przeprowadzenie dedykowanych warsztatów, aby dokładnie poznać potrzeby biznesowa klienta. 

-Zastosowanie elastycznych i zwinnych metod zarządzania projektem, aby dostosować się do szybko zmieniających się potencjalnych potrzeb użytkowników.

-W platformie klienta udało nam się zastosować nowoczesne narzędzia z obszaru business automation. 

-Jednym z końcowych efektów projektu było stworzenie użytecznych i przekonywujących wizualizacji platformy.

-Podczas projektu opracowaliśmy wzorcową dokumentację analityczno-projektowej systemu.

-Opracowaliśmy również dokumentację testów, jak i przygotowaliśmy dane testowe.

-Jako komandosi IT byliśmy odpowiedzialni również za całościowe wytworzenie systemu wraz z konfiguracją i wdrożeniem.

-Dla naszego partnera przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi platformy. 

7

Konkluzja

Konkluzja

Przedstawiony projekt z obszaru nowoczesnych rozwiązań IT dla naszego partnera z sektora automotive  i e-commerce był dla nas dużym sukcesem. Udowodniliśmy, że jako Komandosi IT jesteśmy w stanie efektywnie zaimplementować nowatorskie i zaawansowane rozwiązania w obszarze motoryzacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, dedykowanych technologii uwierzytelniania i automatyzacji przetwarzania danych w obszarach B2B i B2C, organizacja jest w stanie w dalszym ciągu rozwijać swoją przewagę konkurencyjną na zagranicznych i lokalnych rynkach. Dla organizacji kluczowe jest oferowanie wsparcia biznesowego i marketingowego dla użytkowników aplikacji. Dzięki zaangażowaniu komandosów IT omówiona organizacja jest w stanie kreować wizerunek eksperta w obszarze automotive i e-commerce. 

Dodatkowo istotne było dla komandosów IT z Net PC zadowolenie klienta z powstałego innowacyjnego rozwiązania B2B i B2C z wykorzystaniem trendów i technologii business process automation. Dla komandosów IT ten obszar jest pasjonujący i chcemy rozwijać naszą obecność w dziedzinie automatyzacji procesów biznesowych, jak i w obszarach powiązanych z bezpieczeństwem IT. Ponadto zastosowanie narzędzi do automatycznej autoryzacji użytkowników, jak i przetwarzania danych otworzyło klientowi nowe możliwości do rozwoju organizacyjnego. Nasze rozwiązanie posiada holistyczny wpływ na wydajność platformy, jak i finansowe przychody całej organizacji. Dla naszego partnera ważne było, że zastosowaliśmy elastyczne narzędzia do procesowania danych w chmurze Azure AD B2C i B2B, aby zapewnić organizacji kompleksowe wsparcie IT. Jako Komandosi naszym celem jest ciągłe wytwarzanie nowatorskich rozwiązań cyfrowych dla naszych partnerów biznesowych, również w obszarach motoryzacji i e-commerce.