Zbudowanie dedykowanego systemu IT dla ponad 200 ośrodków medycznych w Polsce
Zbudowanie dedykowanego systemu IT dla ponad 200 ośrodków medycznych w Polsce
1

Przedstawienie firmy

Dla Ministerstwa Zdrowia stworzyliśmy skalowalny portal do rejestracji szczegółowych danych medycznych pacjenta na temat jego hospitalizacji i przeprowadzanych procedur zabiegów naczyniowych. Z systemu korzysta ponad 200 ośrodków medycznych w Polsce, natomiast portal prowadzony jest przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Organizacja, która będzie zarządzała wykonanym rejestrem, zapewnia najwyższe standardy opieki zdrowotnej poprzez swoje oddziały: onkologii klinicznej i rehabilitacji kardiologicznej kliniki kardiochirurgii.

2

Wyjaśnienie projektu i naszych zadań w projekcie

System, który wykonaliśmy w tym projekcie nosi nazwę KRON (Krajowy Rejestr Operacji Naczyniowych). Kluczowym zadaniem systemu jest rejestracja operacji naczyniowych jednostek medycznych i zarządzanie danymi pacjentów w Krajowym Rejestrze Operacji Naczyniowych.

 

Nasze zadania w projekcie:

 1. Stworzenie oprogramowania komputerowego do ewidencji pacjentów w Krajowym Rejestrze Operacji Naczyniowych, którego celem jest zwiększenie ilości operacji naczyniowych
 2. Stworzenie oprogramowania z wbudowanym podziałem na role dla poszczególnych lekarzy z możliwością przypisania ich do określonych zadań
 3. Dostarczenie narzędzia do analizy ryzyka występowania powtórnie chorób naczyniowych wśród pacjentów danych placówek medycznych
 4. Zapewnienie narzędzia do generowania statystyk szpitalnych na potrzeby informacyjne Ministerstwa Zdrowia
 5. Zbudowanie narzędzia, które będzie zbierać dane na temat pacjentów z chorobami naczyniowymi i szacować realne zapotrzebowanie na operacje pacjentów z chorobami naczyniowymi
3

Wyzwania klienta

Wyzwania klienta
 1. Brak dedykowanego systemu do rejestru danych pacjenta, co utrudniało administracji i kierownictwu szpitala zarządzanie danymi w obrębie placówki
 2. Brak systemu, który jest w stanie przeprowadzić audyt aktywności lekarzy na podstawie historii przydzielonych zadań medycznych
 3. Brak cyfrowej platformy, która jest w stanie ułatwić pracę lekarzom poprzez przechowywanie danych o pacjentach
 4. Brak narzędzia raportowego spełniające wymogi Ministerstwa Zdrowia
 5. Wytworzenie pierwszej wersji systemu w 2 miesiące, tworzenie systemu w oparciu o agile, SCRUM z aktywnym udziałem Klienta i częstymi prezentacjami przyrostów nowych funkcjonalności
4

Nasze rozwiązania

 1. Trójwarstwowa architektura rozwiązania systemu, która składa się z:
  • warstwy prezentacji
  • warstwy logiki biznesowej
  • warstwy danych
 2. Stworzenie komunikacji pomiędzy warstwą prezentacji a logiki biznesowej za pomocą REST API
 3. Stworzenie otwartego API umożliwiające integrację z innymi systemami DB, które pozwalało na:
  • zarządzanie tożsamością oraz dostępem do aplikacji
  • przechowywanie szyfrowanego hasła użytkowników
 4. Stworzenie aplikacji, która polega na monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta, w szczególności analiza ryzyk związanych z jego zdrowiem za pomocą algorytmów przewidujących stan zdrowia pacjentów
 5. Algorytmy wykorzystane w projekcie brały pod uwagę choroby przebyte przez pacjenta i jego styl życia
 6. Stworzenie dedykowanego portalu medycznego, do którego można dodawać nowe procedury poprzez dodawanie czynników ryzyka i dodawanie nowych hospitalizacji
 7. Algorytmy przewidywały ryzyko na wystąpienie nieporządnych efektów zdrowotnych
5

Rezultaty naszego projektu

Rezultaty naszego projektu
 1. Stworzenie dedykowanego systemu IT, który umożliwia gromadzenie, zarządzanie danymi pacjentów w sposób efektywny i wydajny
 2. Stworzyliśmy unikalny projekt UX/UI na potrzeby portalu pacjenta
 3. Administrator systemu może przeprowadzić audyt aktywności użytkowników na podstawie historii sesji użytkowników
 4. System umożliwia obronę przed atakami typu Brute Force Attacks
 5. Rejestr posiada możliwość blokowania określonych kont i ochronę przed atakami typu CSRF Attacks
 6. System umożliwił lekarzom podgląd wszystkich hospitalizacji pacjenta z możliwością dodawania kolejnych
 7. System zapewnia analizę przewidywanych ryzyk zdrowotnych pacjentów na podstawie aktualnego zdrowia i stylu życia
 8. System posiada model importowania zgodny z potrzebami informacyjnymi Ministerstwa Zdrowia
6

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

 1. Aplikacja wykonana w technologii webowej dostępna z wykorzystaniem najnowszych przeglądarek internetowych takich jak: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari
 2. Dostęp do systemu poprzez domenę/adres internetowy
 3. Zapewnienie zgodności systemu z RODO
 4. Zaimplementowanie mechanizmów wspomagających i usprawniających koordynacje procedur weryfikujących stan zdrowia pacjenta po przebytej hospitalizacji
7

Konkluzja

Konkluzja

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, który w porozumieniu z Polskim Ministerstwem Zdrowia prowadzi Krajowy Rejestr Operacji Naczyniowych, otrzymał gotowy system IT według ustalonego czasu i budżetu projektowego. System ten ma za zadanie służyć potencjalnie 200 szpitalom naczyniowym zlokalizowanym w całym kraju. Przedstawione narzędzie pokazało również, że komandosi IT potrafią zbudować rozwiązania wspierające pracę lekarzy. Dla firmy Net PC istotny był także wymiar społeczny portalu, ponieważ, dzięki naszemu narzędziu byliśmy w stanie wspomóc lekarzy w ich codziennej pracy. Z przyjemnością podejmiemy się kolejnych zadań w obszarze budowy narzędzi IT dla opieki zdrowotnej.

 

Komandosi IT meldują gotowość na kolejną akcję w obszarze medycznym!

 

Krzysztof i Tomek