Zaprojektowanie i zbudowanie unikalnego rozwiązania business intelligence i big data dla globalnego lidera w obszarze produkcji, wytwarzającego rocznie produkty dla miliardów konsumentów na całym świecie
Zaprojektowanie i zbudowanie unikalnego rozwiązania business intelligence i big data dla globalnego lidera w obszarze produkcji, wytwarzającego rocznie produkty dla miliardów konsumentów na całym świecie
1

Przedstawienie klienta

Przedstawienie klienta

Nasz klient jest jednym z wiodących światowych producentów i dystrybutorów wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry i włosów. Firma z sukcesami zaznacza swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Jako światowy lider w dziedzinie prestiżowej urody organizacja wytwarza produkty dla ponad pół miliardów konsumentów rocznie. Produkty firmy sprzedawane są w ponad 150 krajach i terytoriach. Nasz partner bardzo mocno rozwija swoją działalność na rynkach zagranicznych. Aby firma dalej mogła utrzymać przewagę konkurencyjną na globalnych rynkach, inwestycje w nowoczesne systemy business intelligence and analytical dashboards są kluczowe. W wyniku celu, jakim jest globalny wzrost, firma zdecydowała się nawiązać współpracę z IT komandosami.

2

Opis projektu

 Opis projektu
 1. Dla organizacji priorytetem było wykonanie nowego dedykowanego rozwiązania business intelligence oraz big data opartego na systemie zarządzania danymi w przedsiębiorstwie
 2. Naszym zadaniem było wykreowanie inteligentnego narzędzia, które wykorzystuje między innymi Microsoft Apps for Power BI do przetwarzania danych
 3. Dodatkowo do naszych celów projektowych należało wsparcie techniczne - sprawne i odpowiedzialne odpowiadanie na pytania dotyczące działania aplikacji, analitycznych paneli nawigacyjnych, wdrażanie modyfikacji i rozszerzeń aplikacji na podstawie ustalonych zakresów prac
 4. Finalnie do naszych końcowych zadań w projekcie należało szkolenie zespołu klienta z obsługi narzędzia Power BI i analityki biznesowej
3

Wyzwania klienta

Wyzwania klienta
 1. Przetwarzanie, gromadzenie i wysuwanie trafnych wniosków na podstawie danych
 2. Brak automatyzacji kluczowych procesów w przedsiębiorstwie
 3. Brak narzędzia umożliwiającego sprawną weryfikację informacji w przedsiębiorstwie
 4. Brak rozwiązania do zbierania danych ze wskazanych raportów SAP i plików CSV w cyklach miesięcznych
 5. Brak rozwiązania tworzącego automatyczne harmonogramy z źródeł danych takich jak SAP Business Objects i pliki CSV
 6. Brak mechanizmów automatyzacji obliczeń na poziomie bazy danych SQL Azure
4

Nasze rozwiązania

 1. Utworzenie pulpitu nawigacyjnego Power BI, a także Analytical dashboards zgodnie z wymaganiami klienta
 2. Automatyczna cykliczna integracja z SAP - Stworzyliśmy aplikację, która samoistnie łączy się z SAPem i pobiera automatycznie raporty w bardzo różnych konfiguracjach (comiesięczne oraz o innej częstotliwości) integrując je z bazą klienta, tak aby jeszcze tego samego dnia ukazywały się one po odpowiednich przeliczeniach na Dashboardzie
 3. Stworzenie funkcjonalności generującej powiadomienia e-mail o statusie wykonanej migracji danych
 4. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi narzędzia Business Intelligence i Analytical Dashboshbords
 5. Dostarczenie kodu źródłowego systemu na licencji, która pozwala klientowi samodzielnie rozwijać aplikację w przyszłości w ramach organizacji
 6. Transformacja i agregacja danych zarówno na poziomie bazy danych procedur, jak również agregację na poziomie PowerBI
 7. Przeszkolenie zespołu klienta Data Analytics w zakresie obsługi pulpitu nawigacyjnego
 8. Aplikacja w PowerApp z obejściem limitów i ograniczeń Microsoft
 9. Dostarczenie dokumentacji technicznej umożliwiającą przyszłą rozbudowę aplikacji
 10. Stworzyliśmy wiele dedykowanych wizualizacji/prezentacji danych. Podczas realizacji trzeba było zbudować dedykowane wizualizacje
 11. Tabela zawarta w innej tabeli, która względem różnego grupowania musiała przeprowadzać różne kalkulacje (inaczej niż domyślne działanie PowerBI, który grupuje wartości jednopoziomowo – nasze rozwiązanie pozwala na połączenie danych w pionie i poziomie struktury danych - liczenie kalkulacji zagregowanych na innych poziomach grupowania, które wykorzystują różne kalkulacje na każdym poziomie
 12. Stworzyliśmy możliwość automatycznego przełączania źródła danych jednej wizualizacji, co pozwoliło na szybsze rozwiązanie zgłoszonego problemu - dopiero w najnowszej aktualizacji PowerBI wdrożył podobne rozwiązanie - byliśmy pierwsi!
 13. Wprowadziliśmy możliwość automatycznej zmiany filtrowania miesiąca względem aktualnej daty - domyślnie PowerBI nie przewiduje aktualizacji danych na podstawie obecnej daty, a jedyne na poprzednim zapisie pliku
 14. Zaangażowanie do projektu kluczowych osób decyzyjnych od strony partnera. Dzięki zastosowaniu elementów synergii między naszymi zespołami udało nam się z sukcesem zakończyć projekt
 15. Podczas tego projektu wiele modyfikacji dokonano we wskaźnikach klienta i szczegółowości kalkulacji. Jako Komandosi IT musieliśmy wprowadzić kalkulacje dla danych historycznych, które były stałe przez kilka lat, a po wdrożeniu naszego rozwiązania klient jest w stanie wprowadzać wiele modyfikacji i ulepszeń, które niewątpliwie wpływają na jakość badanych wskaźników
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie
 1. Azure VM Python
 2. Azure Power Apps for Power BI
 3. Metodologia Agile
 4. Synergia pracy między zespołami klienta a komandosami IT
 5. Power BI i Analytical Dashboshborards
6

Rezultaty projektu

 1. Wykreowanie i zaimplementowanie pulpitu nawigacyjnego Power BI
 2. Zbudowanie rozwiązania zgodnego z specyfikacją prac przy użyciu Azure VM Python i Azure Power Apps for Power BI
 3. Stworzenie przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego, umożliwiającego ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników końcowych bezpośrednio w pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI
 4. Zaprojektowanie mechanizmów pełnej automatyzacji od danych źródłowych po aplikację Power BI i paneli nawigacyjnych
 5. Narzędzie poprzez automatyzację pozwala zredukować czas potrzebny do zakończenia wewnętrznych procesów biznesowych, dzięki czemu nasz klient jest w stanie zredukować koszty operacyjne
7

Konkluzja

Konkluzja

Przedstawiony projekt z obszaru automatyzacji zarządzania danymi dla międzynarodowej korporacji był dla nas szczególnym osiągnięciem. Pokazalismy, że jestesmy w stanie efektywnie zaimplementować rozwiązania power automation i business intelligence. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, organizacja jest w stanie w dalszym ciągu rozwijać swoją przewagę konkurencyjną na zagranicznych rynkach. Zastosowanie narzędzia do automatycznego przetwarzania danych otworzyło klientowi nowe możliwości na rozwój organizacyjny. Nasze rozwiązanie miało wpływ na redukcję czasu potrzebnego na finalizowanie procesów biznesowych w firmie. W rezultacie klient był bardzo usatysfakcjonowany z biznesowych możliwości jakie dostarcza nasze rozwiązanie Power BI, a także z naszego zaangażowania projektowego. Ponadto, rezultaty projektu pokazały, że ścieżka technologiczna, jaką obraliśmy jest właściwa do osiągnięcia wyznaczonych celów organizacyjnych dla międzynarodowych korporacji. Satysfakcja klienta jeszcze bardziej zmobilizowała cały zespół komandosów IT do pracy nad swoimi umiejętnościami i rozwoju w zakresie rozbudowy zespołu Big Data. Dodatkowo istotny dla nas był wymiar biznesowy tej realizacji. Udowodniliśmy, że dzięki pracy zespołowej jesteśmy w stanie stworzyć platformę Business Intelligence, dla jednej z największych korporacji na świecie, która rocznie wytwarza  miliardy produkty dla konsumentów. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zrozumieć złożone potrzeby użytkowników korporacyjnych aplikacji webowych i przełożyć je na funkcjonaliści systemu. Kluczowe dla nas było duże zadowolenie naszego klienta korporacyjnego z jakości naszej pracy, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. 

 

Liczymy na więcej projektów z branży produkcyjnej z międzynarodowych organizacji. Komandosi IT meldują gotowość i czekają na następne projekty z obszaru budowy nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarach data intelligence!