Wykonanie serwisu informacyjnego rozszerzonego o dedykowaną aplikację AppLauncher służącą do pobierania gier i aplikacji na system operacyjny Windows dla prestiżowej instytucji państwowej
Wykonanie serwisu informacyjnego rozszerzonego o dedykowaną aplikację AppLauncher służącą do pobierania gier i aplikacji na system operacyjny Windows dla prestiżowej instytucji państwowej
1

Przedstawienie klienta

Przedstawienie klienta

Dla jednego z naszych klientów zbudowaliśmy unikalny system do zarządzania treścią. Organizacja, dla której kluczowa jest satysfakcja użytkownika z oferowanych rozwiązań zgłosiła się do Net PC, aby zaprojektować, wdrożyć i zadbać o dalszy rozwój i utrzymanie system do zarządzania danymi na stronie. Organizacja odgrywa kluczową rolę w obszarach popularnonaukowych, badawczych i edukacyjnych w Polsce i Europie Środkowej - dzięki udostępnianiu i przechowywaniu danych, programów, a także innych materiałów związanych z historią i społeczeństwami danych regionów Polski. 

2

Opis projektu

 1. Dla instytucji kluczowe było wykonanie nowego, dedykowanego rozwiązania opartego między innymi na systemie zarządzania treścią
 2. Ponadto do naszych zadań należało świadczenie usług utrzymania, hosting oraz rozwoju platformy
 3. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem dla zespołu Net PC było przygotowanie wizualizacji platformy przy pomocy nowoczesnych technologii 3D
 4. Dodatkowo jednym z celów w projekcie było stworzenie dodatkowej dedykowanej aplikacji desktopowej na system operacyjny Windows, służącej do prezentacji treści informacyjnych oraz pobierania gier i aplikacji instytucji Zamawiającego
 5. Stworzony serwis zawiera dane między innymi o uprawnieniach badawczych, a także posiada integrację z innymi systemami zarządzającymi treściami
3

Wyzwania klienta

Wyzwania klienta
 1. Brak zaawansowanego systemu do zarządzania treściami w przestrzeniach społecznych i edukacyjnych
 2. Brak aplikacji desktopowej AppLauncher możliwej do zainstalowania na komputerze użytkownika służącej do pobierania i instalowania gier i aplikacji. AppLauncher powinien być połączony z serwisem informacyjnym poprzez API i powinien automatycznie pobierać dane (informacyjne oraz programy)
 3. Brak szeroko rozumianej identyfikacji wizualnej
 4. Brak dedykowanego rozwiązania zarządzania treścią oraz dodatkowej aplikacji desktopowej do prezentacji treści oraz pobierania programów AppLauncher
 5. Brak stałego, stabilnego partnera świadczącego usługi utrzymania, hostingu, rozwoju platformy oraz powiązanych komponentów
 6. Brak partnera odpowiadającego całościowo na potrzeby klienta
 7. Rozszerzenie zasięgu informacyjnego gromadzonych treści poprzez integracje z systemami współpracującymi w zakresie przekazywania powiadomień
 8. Zadbanie o SEO rozwiązania
4

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania
 1. Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania treściami w przestrzeniach społecznych i edukacyjnych
 2. Wykorzystanie technologii .Net 6.0 (C#), aby zbudować spersonalizowaną, efektywną platformę dla klienta
 3. Wykonanie AppLaunchera możliwego do zainstalowania na komputerze użytkownika na systemie Windows służącego do pobierania i instalowania gier i aplikacji. AppLauncher połączony został z serwisem informacyjnym poprzez API i automatycznie pobiera dane oraz aplikacje
 4. Zarządzanie AppLauncherem przez REST API
 5. Opracowanie wszystkich elementów szeroko rozumianej identyfikacji wizualnej
 6. Wykonanie dwujęzycznego serwisu internetowego z możliwością późniejszej rozbudowy o dodatkowe wersje językowe
 7. Zaprojektowanie unikalnych wizualizacji animacji 3D zgodnych z oczekiwaniami naszego partnera
 8. Stworzenie nowoczesnego, estetycznego serwisu o przejrzystym menu oraz intuicyjnej, logicznej nawigacji
 9. Zastosowanie praktyk z obszaru UX i UI zgodnie z potrzebami naszego partnera
 10. Opracowanie szczegółowych zasad nawigacji i obsługi użytkowników
 11. Wykreowanie unikalnego, skalowalnego rozwiązania zarządzania treścią
 12. Przygotowanie makiet oraz dedykowanych grafik dla naszego klienta
 13. Dostarczenie funkcjonalności dodawania spersonalizowanych filmów z Facebooka i Vimeo
 14. Integracja z systemami współpracującymi w zakresie przekazywania powiadomień
 15. Zapewnienie zgodności systemu z RODO
 16. Zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego aplikacji
 17. Możliwość rejestracji/logowania dla użytkowników zewnętrznych z podziałem na typy użytkownika
 18. Możliwość ustawiania widoczności danych treści w zależności od typu użytkownika
 19. Zaimplementowanie intuicyjnej funkcjonalności do wysyłania newsletterów
 20. Aplikacja panelu administracyjnego z możliwością wysyłania wiadomości
 21. Możliwość osadzania gier bezpośrednio przez przeglądarkę
 22. Zapewnienie szkoleń i wsparcia przy wypełnianiu treścią systemu
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

 1. Stworzenie aplikacji desktopowej w środowisku .Net na system operacyjny Windows
 2. Technologia .Net 6.0 (C#) w oparciu o platformę WPF z wykorzystaniem biblioteki MvvmCross.Platforms.Wpf. Technologia ta została wykorzystana, aby stworzyć wydajną i spersonalizowaną platformę dla naszego partnera
 3. System został wykonany w środowisku systemowym Linux z wykorzystaniem bazy MySQL
 4. Wykonanie AppLaunchera w języku programowania .Net na system operacyjny Windows służącego do pobierania i instalowania gier oraz aplikacji
 5. Serwis spełnia wymogi W3R (World Wide Web Consortium)
 6. Wykorzystano technologię animacji 3D do opracowania elementów wizualnych platformy
 7. Zaimplementowane nowoczesne web serwery: Apache i NGINX
 8. W całym projekcie zostały zaimplementowane technologie responsywne
 9. Technologie spełniają wymagania W3R i WCAG 2.1
 10. W projekcie wykorzystane zostały procesy, które miały na celu optymalizację strony pod względem wyszukiwania (SEO)
 11. W projekcie wdrożone zostało repozytorium umożliwiające pracę równoległą wielu użytkowników/redaktorów, w tym dodawanie wielu plików jednocześnie
 12. W projekcie wdrożone zostały funkcjonalności przeglądania, katalogowania, sortowania, dodawania, usuwania i zmian nazw plików
 13. PHP
 14. Implementacja procesów dodawania zdjęć i galerii poprzez aplikację
6

Rezultaty projektu

 1. Wykonanie unikalnej aplikacji desktopowej na system operacyjny Windows w środowisku .Net
 2. Połączenie Applaunchera z serwisem informacyjnym i możliwość zarządzania nim poprzez REST API. AppLauncher automatycznie pobiera dane i aplikacje oraz wyświetla je w aplikacji
 3. Zaprojektowanie systemu zarządzania treścią posiadającego panel administracyjny, wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne
 4. Zbudowany system posiada system ról i uprawnień (administrator, redaktor, użytkownik zewnętrzny)
 5. System posiada również możliwość dodawania nowych materiałów oraz edycji istniejących przez uprawnione osoby
 6. Stworzenie unikalnej aplikacji spełniającej wymogi W3R (World Wide Web Consortium), a także (Responsive Web Design)
 7. System spełnia również wymagania WCAG 2.1
 8. Aplikacja posiada możliwość zamieszczania plików wideo w artykułach i na stronach WWW
 9. System ma możliwości umieszczania grafik video w artykułach i na stronach WWW
 10. Wbudowano mechanizm optymalizacji zdjęć (kompresja, skalowanie, kadrowanie)
 11. System posiada opcję włączenia trybu roboczego, który umożliwia czasowy dostęp do danej strony
 12. Aplikacja umożliwia dodawanie nowych materiałów oraz edycji istniejących
 13. Wykreowanie strony umożliwiającej edycję metatagów
 14. Dodanie funkcjonalności zarządzania wirtualnymi wystawami
 15. Możliwość udostępniania strony na serwisach społecznościowych takich jak Facebook i Twitter
 16. Zrealizowaliśmy zakres projektu według ustalonych ram czasowych i budżetu
 17. Udało się zbudować system według wymagających zasad UX i UI
 18. Realizujemy rozwój systemu (wszystkich jego komponentów), dodając nowe funkcjonalności oraz modyfikacje usprawniające jego działanie
7

Konkluzja

Konkluzja

Komandosom IT Net PC udało się zbudować unikalną, intuicyjną aplikację desktopową do zarządzania treścią wraz ze współpracującymi systemami. Pokazaliśmy, że dzięki zdobytemu doświadczeniu, jesteśmy zaufanym partnerem dla naszych stałych klientów. Stworzenie aplikacji desktopowej na system operacyjny Windows dla omawianego partnera było dużym sukcesem dla naszego zespołu. Ponadto, dzięki naszej specjalizacji w budowaniu dedykowanych rozwiązań IT, udało nam się uzyskać satysfakcję klienta z wykonanej platformy. Aby sprostać wymaganiom klienta, zastosowaliśmy najnowocześniejsze technologie, zwinne procesy i praktyki IT. Jesteśmy przekonani, że platforma ta wspomoże wielu użytkowników zlokalizowanych w Europie Środkowej. Wyzwaniem w projekcie było stworzenie intuicyjnej ścieżki użytkownika, jednak dzięki naszemu zespołowi projektowemu UX/UI udało się stworzyć intuicyjne dedykowane rozwiązania do zarządzania treścią o bardzo atrakcyjnym interfejsie z elementami animacji 3D.

 

Jesteśmy gotowi na budowę kolejnych dedykowanych rozwiązań IT dla naszych partnerów!