Aktualności

Data wpisu07.09.2023
wstecz
Polityka Bezpieczeństwa Informacji  w Net PC Sp. z o.o. zgodna z normą PN-ISO/IEC 27001:2017
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Net PC Sp. z o.o. zgodna z normą PN-ISO/IEC 27001:2017

Zarząd Spółki Net PC opierając się na stanowisku, że informacja jest priorytetowym zasobem każdej organizacji, wdrożyło System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Bezpieczeństwo Informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest jednym z kluczowych elementów naszej Spółki oraz warunkiem ciągłego jej rozwoju. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz zastosowanie rozwiązań technicznych.

 

Zarząd Spółki Net PC wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu  zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017.

 

Głównymi celami stawianymi przed systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji są:

  • zapewnienie zgodności z prawem obowiązującym na terytorium RP;
  • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem;
  • podnoszenie świadomości pracowników;
  • zmniejszenie ryzyka utraty informacji;
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji;
  • maksymalne ograniczenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę spółki;
  • zapewnienie gotowości podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa spółki jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

 

Zarząd Spółki Net PC zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Dla wyznaczenia i aktualizacji celów stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń Prezes Net PC Sp. z o.o. zarządzeniem z dnia 07.09.2023r. powołał Zespół ds. wdrożenia SZBI składający się z pracowników i reprezentantów Zarządu mających istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa w organizacji.

biznes / zarządzanie projektami