Jak w 4 tygodnie rozbudowaliśmy system poleceń wspierający sprzedaż w obszarze e-commerce?
Jak w 4 tygodnie rozbudowaliśmy system poleceń wspierający sprzedaż w obszarze e-commerce?
1

Przedstawienie firmy

Przedstawienie firmy

Dla jednego z naszych klientów z sektora e-commerce stworzyliśmy nowe funkcjonalności systemu wspierające sprzedaż i doradztwo. Nasz klient jest jednym z liderów sprzedaży online produktów takich jak artykuły AGD, odzież, obuwie, płyty, książki w Europie Centralnej. Dla firmy satysfakcja klienta z oferowanych produktów i usług jest wyznacznikiem sukcesu biznesowego. Aby sprostać wyzwaniom na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, firma postanowiła rozbudować system poleceń, aby podnieść jakoś obsługi klienta.

2

Opis projektu

 1. Celem projektu było usprawnienie procesu doradczego i sprzedażowego realizowanego przez klienta, tak aby zaaferować jak najlepsze wsparcie dla potencjalnych klientów b2c i b2b. Dla firmy kluczowa jest wzorowa posprzedażowa obsługa konsumenta i umiejętnie poprowadzony proces doradczy klienta
 2. Ponadto zaoferowanie jak największej wartości biznesowej dla konsumentów firmy stanowi przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zadaniem nowych funkcjonalności było spowodowanie, aby proces zakupowy zachodził w sposób jak najbardziej interaktywny, tak by klient firmy mógł w sposób transparenty i automatyczny otrzymywać informacje na temat wykupionych usług i produktów
3

Wyzwania klienta

 1. Głównym wyzwaniem klienta był brak interaktywnego systemu poleceń wspierającego obsługę klienta
 2. Do dodatkowych wyzwań klienta można zaliczyć chęć stworzenia bardziej efektywnego modelu zakupowego, a także rozbudowę opcji wyszukiwania i filtrowania produktów
4

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania
 1. System Poleceń - integracja z systemem poleceń w celu umożliwienia nagradzania zarówno lojalnych klientów za polecenia, jak i nowych za założenie konta w eSklepie. W ramach tego zadania należało zintegrować się z Szyną ESB Klienta, stworzyć API do komunikacji między eSklepem a eBOKiem, wprowadzić zmiany w eSklepie w funkcjonalności tworzenia rabatów, przekazywać informacje o wykorzystaniu kodu do zewnętrznego systemu Klienta
 2. Rozbudowa mechanizmu Systemu Poleceń - dodanie kolejnego typu promocji obsługiwanej przez szynę. W ramach tego zadania należało zmodyfikować webservice i wprowadzić zmiany w eSklepie w funkcjonalności rabatowania
 3. Rozbudowa dotycząca zmiany modelu zakupowego w eSklepie. Klient chciał, aby zakupy były możliwe tylko poprzez zalogowanie się do systemu kontem eBOK-owym
 4. Optymalizacja wyszukiwania i filtrowania produktów, ładowania stron
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

 1. Zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy usprawniony proces analizy i projektowania – Proces analizy został oparty o pracę zespołową, wdrożenie skutecznego procesu weryfikacji i walidacji wymagań zgodnie z BABOK Guide (Business Analysis Body of Knowledge) – zwiększenie jakości wymagań
 2. Wykorzystanie metodyki SCRUM - Transferowaliśmy do interesariuszy biznesowych również wiedzę dotyczącą pracy, tak aby wytworzyć efekt synergii pracy zespołowej, co spowodowało wysoki wzrost wydajności, przy zmniejszającej się liczbie błędów w systemie wspierającym sprzedaż na korzyść jego ciągłego rozwoju – budowy nowych funkcjonalności
 3. Zapewniliśmy wdrożenie procesu opartego o standard IEEE w zakresie metod wytwarzania oprogramowania, zapewniając możliwość realizacji projektu/rozbudowy równolegle przez zespoły kilku dostawców, bez utraty jakości i zbędnych narzutów na komunikację
 4. Wdrożyliśmy stały nadzór nad kosztami realizacji nowych funkcjonalności wraz z ograniczaniem marnotrawstwa dzięki podejściu Lean do wytwarzania oprogramowania
6

Rezultaty naszego projektu

 1. Stworzenie funkcjonalności, dla której najważniejsze są lojalność i zadowolenie klienta
 2. Zbudowanie interaktywnej platformy do komunikacji między klientami a handlowcami
 3. Dodanie rozbudowanych funkcji w aplikacji, mających na celu maksymalne zadowolenie klienta
 4. Wdrożenie międzynarodowych standardów IT opartych o normy IEEE, a także wdrożenie zwinnych metod pracy BABOK i SCRUM
 5. Zgodnie z potrzebami klienta dostarczyliśmy funkcjonalności, które zostały w pełni udokumentowane zgodnie ze standardami opisów systemów IT, co zapewniło firmie swobodę rozwoju w przyszłości we współpracy z naszą firmą oraz innymi niezależnymi dostawcami i niezależnymi od tzw. zwanych „knowladgekeeperów”
7

Konkluzja

Konkluzja

W ramach projektu przeprowadzonego dla jednego z liderów z branży energetycznej udało nam się dostarczyć w pełni interaktywne, nowoczesne funkcjonalności w pełni odpowiadające na potrzeby klientów przedsiębiorstwa. Projekt był bardzo udany, ze względu na dogłębne zrozumienie potrzeb i wymagań klienta. Rezultatami implementacji było dostarczenie unikalnej wartości biznesowej dla klientów firmy. Końcowym efektem naszej pracy było również poprawienie wielu wskaźników sprzedażowych i biznesowych dla przedsiębiorstwa.

 

Tom i Krzysztof meldują gotowość na kolejne zadanie z obszaru e-commerce!