Jak komandosi IT zbudowali aplikację mobilną, spełniającą wymogi Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych dla międzynarodowej uczelni wyższej?
Jak komandosi IT zbudowali aplikację mobilną, spełniającą wymogi Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych dla międzynarodowej uczelni wyższej?
1

Opis projektu

Opis projektu

Naszym głównym zadaniem była budowa i wdrożenie aplikacji mobilnej dla studentów i innych użytkowników Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Nadrzędnym celem aplikacji jest nawigowanie po kampusie uczelni ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób niepełnosprawnych z asystowaniem głosowym dedykowanym osobom niedowidzącym.

 

Dla klienta kluczowe było, aby aplikacja posiadała funkcjonalności:

 

 1. Zgodność wszystkich funkcjonalności aplikacji z wymaganiami prawnymi
 2. Przyjazny interfejs użytkownika
 3. Możliwość znajdowania danej lokalizacji w jak najkrótszym czasie
 4. Wykorzystanie nawigacji „turn by turn”, czyli zakręt po zakręcie z komunikatami głosowymi
 5. Funkcjonalność polegająca na wytyczaniu trasy od punktu początkowego do punktu końcowego (tworzenie tras „point to point”) dla danego użytkownika, maksymalnie w okresie do 15 sekund
 6. Zapisywanie własnego śladu
 7. Opcja zarządzania budynkami znajdującymi się w kompleksie akademii
 8. Wiadomości i powiadomienia dla użytkowników aplikacji
 9. Panel administracyjny z możliwością dodawania kolejnych destynacji
 10. Zarządzanie lokalizacjami wchodzącymi w skład akademii
 11. Możliwość dodawania dodatkowych obiektów wspomagających nawigację
 12. Możliwość komunikacji między użytkownikami za pomocą aplikacji
 13. Opcja przekazywania informacji na temat dostępności poszczególnych ośrodków edukacyjnych, znajdujących się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej
2

Przedstawienie organizacji

Przedstawienie organizacji

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest publiczną, cywilno-wojskową uczelnią techniczną z siedzibą w Warszawie. Warta podkreślenia jest prestiżowość uczelni i jej wysoka jakość kształcenia dla studentów z całej Europy.

 

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1130. pośród wszystkich typów uczelni. Dla uczelni kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, za pomocą starannie stworzonych programów nauczania oraz zatrudnianiu wybitnych specjalistów w obszarze technicznej edukacji wojskowej. Uczelnia cały czas ponosi inwestycje w infrastrukturę IT, aby spełnić wysokie wymagania studentów z całego świata.

 

Siedziba Wojskowej Akademii Technicznej mieści się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w dzielnicy Bemowo. Aktualnie w szeregach uczelni kształci się ponad 10 000 studentów, a liczba pracowników to około 2 500 osób.

3

Wyzwania klienta

 1. Studenci potrzebowali dużo czas na znalezienie danej lokalizacji znajdującej się w obrębie kompleksu uczelni
 2. Brak wsparcia dla studentów w nawigacji po kompleksie uczelni
 3. Brak rozwiązania wspierającego nawigowanie po kampusie uczelni ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem asystowania osobom niedowidzącym w szczególności
 4. Pozyskanie doświadczonego wykonawcy, który po wdrożeniu i uruchomieniu produkcyjnym aplikacji zapewni po wdrożeniu pierwszej generacji systemu kilkuletnią opiekę serwisową i wsparcie techniczne
 5. Brak narzędzia ułatwiającego wyznaczenie trasy od punktu początkowego do punktu końcowego
 6. Brak aplikacji spełniającej wymogi WCAG 2.1 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
 7. Finalnie, głównym wyzwaniem organizacji było stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej użytkownikom znajdowanie zarówno danej lokalizacji, jak i budynku uczelnianego
4

Nasze rozwiązania

Dla klienta kluczowe było, aby rozwiązanie spełniało zapisy z poniższych ustaw:

 

 1. dot. realizacji polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań, zapisami prawa o szkolnictwie wyższym
 2. z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 3. z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Rozwiązaniem była aplikacja nawigacyjna powstała w oparciu o satelitarne systemy pozycjonowania z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

 

Ponadto udało nam się spełnić poniższe kryteria i wypełnić procesy:

 

 1. Całościowe zaprojektowanie i wytworzenie aplikacji mobilnej kompatybilnej zarówno z systemem IOS, jak i systemem Android
 2. Proces wytwarzania aplikacji przebiegał iteracyjnie i został podzielony na etapy: Prototyp, MVP i wersja rozszerzona podlegającą wdrożeniu produkcyjnemu. Prace programistyczne były realizowane iteracyjnie w oparciu o sprinty SCRUM
 3. Dostęp do aplikacji oraz cała nawigacja systemu jest dostępna poprzez interfejs aplikacji oraz komendy głosowe
 4. Stworzenie i zaprojektowanie aplikacji spełniającej wymogi WCAG 2.1, jak i standardów Unii Europejskiej dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
 5. Zbudowanie panelu administracyjnego, który jest kompatybilny z większością przeglądarek webowych na rynku
 6. W czasie realizacji projektu zapewniliśmy rolę Inżyniera Wdrożeń, który odpowiadał za integrację kodu aplikacji wraz z nadzorem jakości i zapewnieniem stabilności działania platformy mobilnej
 7. Zapewniliśmy połączenie organizacji prac analitycznych i projektowych z wykorzystaniem odpowiednich standardów procesu CI/CD
 8. Zaangażowanie do projektu doświadczonego analityka biznesowo–systemowego Krzysztofa Wyrzykowskiego, współautora metody do analiz biznesowo-systemowych opartej o techniki analizy uznane w świecie inżynierii oprogramowania
 9. Elastyczne podejście do klienta - nastawienie na pracę zdalną i pracę w siedzibie klienta, tylko w przypadku początkowych prac analitycznych przy złożonych tematach
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

W projekcie wykorzystaliśmy technologie i metody takie jak:

 1. Front End: JavaScript
 2. .Net
 3. GPS
 4. Mapy
 5. Scrum
 6. Analiza biznesowa i systemowa
 7. Projektowanie UX
 8. Zapewnienie zgodności systemu z RODO
6

Rezultaty naszego projektu

Rezultaty naszego projektu
 1. Klient był bardzo usatysfakcjonowany z powstałej aplikacji mobilnej wspierającej proces znajdowania odpowiednich lokalizacji
 2. Dowieźliśmy zakres projektu według ustalonych ram czasowych i budżetu
 3. Czas wyznaczania trasy z dowolnego punktu startowego do dowolnego punktu docelowego nie przekracza 15 sekund
 4. Udało się zbudować rozwiązanie mobilne, które wpływa na jakość kształcenia na międzynarodowej uczelni i ma znaczący wpływ na zadowolenie studentów
 5. Aplikacja wspiera także niepełnosprawnych użytkowników, dzięki czemu spełnia wymagające ustawy takie jak: kwestię realizacji polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań, które reguluje art. 24 KPON (Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych) - w tej ustawie kluczowe jest iż: „Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości uczenia się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa Strony zagwarantują, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych (Konwencja, Dz. U. 2012, art. 24)"
 6. Aplikacja spełnia wymogi dostępności programów studiów na polskich uczelniach, które reguluje ustawa: ,,Prawo o szkolnictwie wyższym’’, w której wśród podstawowych zadań uczelni wymieniono stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, a także prowadzenia działalności naukowej
 7. Klient zyskał korzyści biznesowe i edukacyjne, które znacznie przewyższyły koszty realizacji
 8. Zbudowanie skalowalnej aplikacji, do której istnieją możliwości dodawanych kolejnych funkcjonalności
 9. Aplikacja mobilna została skonstruowana w sposób umożliwiający jej publikację w sklepach App Store oraz Google Play
7

Konkluzja

Konkluzja

Nawigacyjna aplikacja mobilna wykorzystująca technologię GPS dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie była dla nas dużym sukcesem i osiągnięciem technicznym w obszarze przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Zarówno studenci, jak i inni użytkownicy narzędzia byli również usatysfakcjonowani z możliwości, jakie stwarza aplikacja pod względem intuicyjnej nawigacji UX. Nasza realizacja dla Wojskowej Akademii Technicznej była dla nas bardzo ważna, ponieważ pokazała, że możemy wyznaczać trendy w technologiach mobilnych w Polsce. Należy podkreślić, że wykonana przez nas aplikacja jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z ustaw dotyczących polityki dostępności uczelni wyższych, podmiotów publicznych, regulacji dot. zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Finalnie pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zrozumieć złożone potrzeby użytkowników aplikacji mobilnych wśród użytkowników edukacyjnych i przełożyć je na funkcjonaliści systemu. Kluczowe dla nas było duże zadowolenie naszego partnera z obszaru edukacyjnego z jakości naszej pracy

 

Komandosi IT meldują gotowość i czekają na następne zadania związane z budową aplikacji mobilnych!