Jak komandosi IT stworzyli system przechowujący, przetwarzający i udostępniający dane o ponad 2 milionach unikalnych gatunkach roślin?
Jak komandosi IT stworzyli system przechowujący, przetwarzający i udostępniający dane o ponad 2 milionach unikalnych gatunkach roślin?
1

Opis projektu

Opis projektu
 1. Konsorcjum uniwersytetów zawarło umowę partnerską z Net PC na analizę, zaprojektowanie, wytworzenie i dostarczenie systemu – Zielnik
 2. Zielnik to zbiór okazów roślin i grzybów ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów. Terminem tym określa się również instytucje naukowe zajmujące się gromadzeniem, badaniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju kolekcji botanicznych i mikologicznych (grzybów i porostów)
 3. Organizacja zawarła umowę partnerską z Net PC, której celem była realizacja projektu polegającego na zbudowaniu wirtualnego zielnika
2

Przedstawienie partnerów w projekcie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Pomorską w Słupsku oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Zakłada on połączenie czterech obecnie funkcjonujących zielników pomorskich (Herbarium Universitatis Gedanensis - UGDA, należące do Uniwersytetu Gdańskiego, Herbarium Slupensis - SLTC, należące do Akademii Pomorskiej w Słupsku, Herbarium Stetinensis - SZUB oraz Szczecińską Kolekcję Okrzemek - SZCZ, należące do  Uniwersytetu Szczecińskiego) w jedną wirtualną dostępną w Internecie kolekcję zielnikową. Kluczowe dla aplikacji jest przechowywanie danych na temat kolekcji botanicznych.

 

Celem strategicznym projektu było wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie online zasobów pomorskich zielników. Obniży to koszty dostępu do zasobów zielnikowych i poprawi dostęp do osiągnięć polskich badaczy.

3

Wyzwania klienta

Wyzwania klienta
 1. Pozyskanie stabilnego partnera technologicznego do wytworzenia i wdrożenia systemu wirtualnego zielnika, w tym osadzenie komponentów systemu na rozbudowanej i rozproszonej infrastrukturze serwerów. Uwzględnienie w projekcie zarządzania wieloma interesariuszami reprezentującymi punkt widzenia, potrzeby trzech ośrodków naukowych na bieżąco zaangażowanych w realizację projektu na każdym jego etapie
 2. Zaprojektowanie systemu uwzględniając złożoną infrastrukturę dostarczoną na potrzeby tego projektu przez odrębnego dostawcę
 3. Ryzyko błędów przetwarzania danych na temat gatunków roślin
 4. Brak aplikacji synchronizującej i przechowującej informacje na temat różnych gatunków roślin
4

Nasze rozwiązania

 1. Środowisko aplikacji oparliśmy na koncepcji DEV/TEST/PROD
 2. Wykonaliśmy podział na odseparowane, działające równolegle środowiska: deweloperskie, testowe i produkcyjne
 3. Wszystkie środowiska testowe i deweloperskie w jak największym stopniu były odwzorowaniem środowiska produkcyjnego
 4. Wykorzystaliśmy dedykowane, testowe źródła danych oraz interfejsy
 5. Aplikacja została powiązana z Centralną Bazą Danych bazującą na silniku PostgreSQL, zapewniającym integralność obiektów i funkcjonalności relacyjnych baz danych
 6. Wykorzystanie metodologii Scrum
 7. Elementem wdrożenia była też aplikacja naukowa
 8. Analizę i projektowanie wykonano w oparciu o uznane międzynarodowe standardy takie jak: BABOK, BPMN, IEEE Std 29148-2011, UML (udokumentowanie architektury systemu)
 9. Zapewniliśmy również zgodność systemu z RODO
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

 1. W zakresie funkcjonalności backendowych wykorzystana została Java
 2. Dla części frontendowej wykorzystaliśmy Angular
 3. Dla części bazodanowej wykorzystaliśmy PostgreSQL
 4. Skalowalna architektura pracująca w klastrach sprzętowo-programowych. W wyniku zastosowania tej technologii powstało zintegrowane środowisko pracy dla klienta. Organizacje akademickie były w stanie przetwarzać informacje na temat milionów gatunków roślin, ze względu na olbrzymią wydajność systemów klastrowych
 5. Zaawansowane wyszukiwarki oparte o klastry wyszukująco-analityczne. Dzięki użyciu tych technologii możliwa była wydajna praca systemu, co przyczyniło się do skalowalności systemu. Aplikacja, dzięki zaimplementowanym wyszukiwarkom jest w stanie wyszukiwać dane na temat dwóch milionów różnych gatunków roślin
6

Rezultaty naszego projektu

 1. Obniżenie kosztów dostępu do zasobów zielnikowych
 2. Poprawienie dostępu do dorobku polskich ośrodków badawczych
 3. Zrozumienie zmian zachodzących w środowisku naturalnym
 4. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opartych o nowoczesne technologie
 5. Stworzenie platformy, która ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne
 6. Wsparcie dla ochrony zagrożonych gatunków roślin
7

Konkluzja

Konkluzja

Zespół akademicki całego konsorcjum był bardzo zadowolony z osiągnięcia celów biznesowych naszej pracy i efektów systemu. Projekt był bardzo innowacyjny i spełnił oczekiwania kadry dydaktyczno-naukowej. Jako firma pokazaliśmy, że na każdym etapie projektu profesjonalnie podchodzimy do nowatorskich akademickich projektów również z dziedzin badawczych, jaką niewątpliwie jest przetwarzanie danych na temat unikalnych gatunków roślin. Organizacje chcą w jak największym stopniu zrozumieć zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, w związku z tym decydują się na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań IT opartych o nowoczesne technologie. Projekt ten ma również duży wpływ na społeczność międzynarodową, ponieważ pokazuje, jak technologia może wspomagać środowisko naturalne. Finalnie dla organizacji istotne było dotrzymywanie terminów związanych z budową aplikacji oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w projekcie. 

 

Komandosi IT pokazali, że rozumieją wymagania zespołów edukacyjno-naukowych w dzisiejszych czasach. Z chęcią podejmiemy się następnych wyzwań. Zapraszamy do współpracy!