10 tygodni do zbudowania dedykowanego systemu IT obsługującego kluczową instytucję w obszarze bezpieczeństwa społeczeństwa wraz z integracją z jedną z największych instytucji do rejestracji leków w Europie
10 tygodni do zbudowania dedykowanego systemu IT obsługującego kluczową instytucję w obszarze bezpieczeństwa społeczeństwa wraz z integracją z jedną z największych instytucji do rejestracji leków w Europie
1

Przedstawienie firmy

Przedstawienie firmy

Naszym klientem jest jedna z największych instytucji chroniących zdrowie w Polsce, której celem jest zapewnienie płynnej rejestracji produktów leczniczych, biobójczych i wyrobów medycznych. Dla tej organizacji z obszaru opieki zdrowotnej kluczowa jest rejestracja leków w zgodzie z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA). Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w społeczeństwie w jak największym stopniu, komandosi IT z Net PC podjęli wyzwanie, aby zbudować dedykowany rejestracyjny system medyczny.

2

Opis projektu

Opis projektu
 1. Naszym głównym zadaniem było zbudowanie i wdrożenie dedykowanego systemu IT rejestrującego produkty lecznicze i wyroby medyczne
 2. Kolejnym etapem projektu była rozbudowa systemu za pomocą nowych systemowych funkcjonalności, tak aby zapewnić możliwość rejestracji, modyfikacji i usunięcia zgłoszenia w systemie do rejestracji wyrobów leczniczych
 3. Zadaniem komandosów IT było dostarczenie systemu IT, który przekroczy oczekiwania naszego partnera w sposób znaczący
 4. Dla klienta kluczowe było, aby platforma posiadała funkcjonalności:
  • zarządzanie rejestracją wyrobów medycznych i produktów leczniczych
  • integracja z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)
  • pełna automatyzacja składania wniosków wraz z autentykacją wnioskodawców z wykorzystaniem ePUAP
  • możliwość przeglądania listy zgłoszeń i wniosków
  • możliwość filtrowania i wyszukiwania wprowadzonych zgłoszeń
  • wydawanie i zarządzanie pozwoleniami na obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
3

Wyzwania klienta

 1. Stworzenie w krótkim czasie nowej platformy do rejestracji podmiotów leczniczych i wyrobów medycznych
 2. Ułatwienie podmiotom dotarcia do niezbędnych informacji – wyzwania dotyczyły zmian dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, zmian po rejestracyjnych wyrobów medycznych, procesu rejestracji i zagadnień z zakresu importu leków medycznych
 3. Migracja dużej ilości danych
 4. Brak dedykowanego systemu IT, który zapewniałby integrację z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)
4

Nasze rozwiązania wykorzystane w projekcie

 1. Przed podjęciem pracy, kluczowe dla nas było zrozumienie potrzeb zespołów rejestracji, IT, operacyjnych i medycznych. Przeprowadziliśmy z klientem dedykowany warsztat analizy biznesowej, wykorzystując BABOK i metodę WIKLIDO, dzięki którym wyeliminowaliśmy nadmiarowe, zbędne działania
 2. Zbudowanie aplikacji do rejestracji leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z dostępem 24/7
 3. Zastosowanie koncepcji pracy opartej na synergii. Dokładnie zrozumieliśmy problemy różnych person klienta i pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który jest w stanie pomóc w bardzo trudnych warunkach
 4. Elastyczne podejście do klienta. Nastawienie na pracę zdalną i pracę w siedzibie klienta tylko w przypadku początkowych prac analitycznych przy złożonych tematach
 5. Stworzenie platformy umożliwiającej składanie wniosków o wydawanie pozwoleń na obrót produktem
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie
 1. Front End: JavaScript, Angular
 2. Back End: Java
6

Rezultaty naszego projektu

Rezultaty naszego projektu
 1. Zbudowaliśmy rozwiązanie IT w 10 tygodni
 2. Klient był bardzo usatysfakcjonowany z powstałego dedykowanego systemu IT do rejestracji wyrobów medycznych i produktów leczniczych, przetwarzającego znaczące ilości danych
 3. Dowieźliśmy zakres projektu według ustalonych ram czasowych i budżetu
 4. Udało się zbudować system do rejestracji danych medycznych, który wpływa na bezpieczeństwo społeczeństwa
 5. Realizujemy rozwój systemu, dodając nowe funkcjonalności oraz modyfikacje usprawniające jego działanie
7

Konkluzja

Konkluzja

Przedstawiony projekt z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa był dla nas sporym osiągnięciem. Zespół Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych był usatysfakcjonowany z możliwości, jakie stwarzają nowe funkcjonalności. Powyższa realizacja w obszarze opieki zdrowotnej była dla nas bardzo ważna, ponieważ pokazała, że jesteśmy w stanie w 10 tygodni zbudować skalowalny system IT, dający wartość w obszarze analizowania danych medycznych wraz z integracją z jedną z największych instytucji europejskich w sektorze analizowania składu leków. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zrozumieć złożone potrzeby użytkowników i przełożyć je na funkcjonaliści systemu.

 

Liczymy na więcej projektów z tej branży!

Komandosi IT meldują gotowość i czekają na następne zadania od organizacji medycznych!