szukasz_pracy

Intranet i Ekstranet

Intranet i Ekstranet

Intranet

Oferujemy wewnętrzną, zamkniętą sieć wykorzystującą systemy użytkowana poprzez interfejs www zapewniając wygodny dostęp do zasobów gromadzonych w systemie niezależnie od lokalizacji. Intranet jest rozwiązaniem przeznaczonym do skutecznej współpracy i komunikacji wewnętrznej, organizacji pracy, zarządzania wiedzą i dokumentami.

 

Ekstranet

Udostępniamy zewnętrzną sieć łączącą dowolną liczbę intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Ekstranet umożliwia efektywną komunikację i udostępnianie zasobów pomiędzy pracownikami, partnerami i klientami, przy zablokowaniu powszechnego dostępu z sieci Internet. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą firmy, a Państwo mogą efektywniej współpracować.

 

Wdrożenie Intranetu/Ekstranetu Net PC to m.in.:

 • skrócenie czasu wyszukiwania informacji firmowej poprzez łatwy dostęp do danych,
 • usystematyzowane informacje i dokumenty dostępne w formie wewnętrznego portalu,
 • baza wiedzy dla pracowników,
 • bezpieczeństwo danych, różne poziomy dostępu dla pracowników do poszczególnych modułów,
 • redukcja kosztów korespondencji wewnątrz firmy,
 • możliwość sprawnego uzgadniania planów, kalendariów i zamierzeń,
 • możliwość uruchomienia bezpiecznej poczty grupowej,
 • możliwość bieżącej, bardzo szczegółowej kontroli stanu przedsiębiorstwa oraz przebiegu pracy  i zarządzania czasem poszczególnych pracowników,
 • możliwość umieszczenia tematycznych czatów oraz forów dyskusyjnych,
 • dostęp do intranetu i ekstranetu z poziomu urządzeń mobilnych (telefony komórkowe),
 • bardzo niski koszt uruchomienia całego systemu.

 

Proponowane przez Net P.C. rozwiązania są projektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta, jednocześnie umożliwiają rozbudowę systemu o dalsze moduły w trakcie jego ekspolatacji. Mogą być wykorzystane w małych i średnich firmach, przedsiębiorstwach z oddziałami i placówkami, a także jednostkach administracji publicznej. 


Wychodzimy z ofertą sprawnego zarządzania wiedzą Państwa firmy!

netpc

Programujemy przyszłość... od ponad 10 lat!

przerwa